โครงการลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559 - 2560  
  หน้าหลัก  ลงทะเบียนใช้เว็บ  ผลงานการคัดกรองปี 59  ผลงานการคัดกรองปี 60   ดาวน์โหลด

ดูนิดนึง มีอะไรใหม่ ปีงบประมาณ 2560
22/11/59 หน่วยบริการทุกแห่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลประชากรกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการคัดกรองความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ 2560 ได้ที่เมนูดาวน์โหลด (เข้าสู่ระบบ)
21/11/59 ผู้รับผิดชอบงาน OV CCA ระดับอำเภอ สามารถดาวน์โหลดประชากรกลุ่มเป้าหมายสำหรับการคัดกรองความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งหมดของอำเภอ และ เอกสารสรุปเป้าหมายรวมที่ต้องดำเนินการของอำเภอ ได้ที่เมนูดาวน์โหลด (เข้าสู่ระบบ)
21/11/59 ระบบบันทึกข้อมูลการคัดกรองออนไลน์ พร้อมสำหรับการบันทึกข้อมูลในปีงบประมาณ 2560 แล้ว ทั้งนี้หากท่านพบข้อผิดพลาดในการใช้งานโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ 088-5749700
21/11/59 ตำบลต้นแบบ OV CCA ปี 2559 ยังมีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจะได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางอีกครั้ง เมื่อมีแนวทางที่ชัดเจน
26/04/59 หน่วยบริการทุกแห่งที่ "เข้าสู่ระบบ" จำเป็นต้องลาก Marker ระบุพิกัดของหน่วยงานของท่าน เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการบันทึกข้อมูลออนไลน์ในหน้าที่ต้องระบุพิกัดหลังคาเรือนของเป้าหมาย (ทำครั้งเดียวเท่านั้น)
   
OV-CCA Picture Action

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (อีสานตอนบน)
ชื่อหนังสือ ชื่อหนังสือ
หนังสือภาพพลิก OVsmall หนังสือหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
หนังสือหลักสูตรระดับชั้นอนุบาล 1-2 หนังสือหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
หนังสือหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 หนังสืออ้างอิง
ภาพประกอบหลักสูตรขOV-ม1-3.pptx แบบฝึกหัดทุกหลักสูตร
การตรวจ Kato's thick smear ซ้ำในรายที่ตรวจพบปี 2558
อำเภอ ติดเชื้อปี 2558 ตรวจซ้ำปี 2559 ตรวจซ้ำพบเชื้อ ผลงาน
ห้วยเม็ก 131 131 7
100.00%
สามชัย 177 177 6
100.00%
ยางตลาด 32 32 0
100.00%
เขาวง 63 63 0
100.00%
สหัสขันธ์ 359 350 16
97.49%
ท่าคันโท 119 116 2
97.48%
คำม่วง 144 139 29
96.53%
ห้วยผึ้ง 135 127 10
94.07%
นามน 476 431 47
90.55%
สมเด็จ 245 216 11
88.16%
นาคู 83 72 1
86.75%
กมลาไสย 1,304 1,063 127
81.52%
ฆ้องชัย 140 95 1
67.86%
ร่องคำ 33 13 4
39.39%
หนองกุงศรี 48 17 1
35.42%
ดอนจาน 86 16 0
18.60%
เมือง 514 12 0
2.33%
กุฉินารายณ์ 210 0 0
0.00%
รวม 4,299 3,070 262
8.53%
71.41%