โครงการลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559 - 2560  
  หน้าหลัก  ลงทะเบียนใช้เว็บ  ผลงานการคัดกรองปี 59  ผลงานการคัดกรองปี 60   ดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์ รายละเอียด วันที่โพสต์ ดาวน์โหลด
OV_CCA01062559 .rar เครื่องมือประเมินผลโครงการโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 02/06/2559
Teamviewer TeamViewer โปรแกรมสำหรับ การเข้าถึงและการสนับสนุนระยะไกลผ่านทางอินเทอร์เน็ต 19/10/2558
KLS OV-CCA_18112557.pdf แบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยวาจา (ปรับปรุงล่าสุด 18/11/2557) 11/11/2557
radiantsetup แปลงภาพจากระบบ DICOM