หน้าหลัก  |  ลงทะเบียนใช้เว็บ  |   ผลงานการคัดกรองเบื้องต้น  |  ดาวน์โหลด  |   


  


ชื่อไฟล์ รายละเอียด วันที่โพสต์ ดาวน์โหลด
Teamviewer TeamViewer โปรแกรมสำหรับ การเข้าถึงและการสนับสนุนระยะไกลผ่านทางอินเทอร์เน็ต


เว็บหลัก


เว็บสำรอง
EPID KHONKAEN (Upgrade) โปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลซึ่งคัดกรองโดยแบบ KLS OV-CCA เวอร์ชั่น UPDATE TO EPID KHONKAEN V.4.4.EXE (ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลในหน้า ข. ข้อ 24 /ค่าเริ่มต้นของผู้บันทึกและวันที่บันทึกข้อมูล และ การ BackUp-Restore-Merg Data) 25/03/2558
รหัสตอนติดตั้ง 123465
EPID KHONKAEN (Upgrade) โปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลซึ่งคัดกรองโดยแบบ KLS OV-CCA เวอร์ชั่น UPDATE TO EPID KHONKAEN V.4.1.EXE (แก้ไขปัญหาการแสดงผลการบันทึกข้อมูลผิดพลาด ในหน้า ข. ข้อ 24 การกินอาหารที่เสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ ) 12/02/2558
EPID KHONKAEN (Upgrade) โปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลซึ่งคัดกรองโดยแบบ KLS OV-CCA เวอร์ชั่น UPDATE TO EPID KHONKAEN 4.0 BUILD 11.01.2558.EXE 12/01/2558
CCA_target080158.pdf จำนวนเป้าหมายประชากรในการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี แยกรายอำเภอ แบ่งพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาล และเปรียบเทียบกับเป้าหมายระดับจังหวัด 08/01/2558
error_OLE0x800.pdf ข้อแนะนำกรณีติดตั้งโปรแกรม EPIDKK เวอร์ชั่น 3.9 Build 03.12.2557 แล้ว พบรายงานข้อผิดพลาด OLE error 0X800...... 24/12/2557
EPID KHONKAEN โปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลซึ่งคัดกรองโดยแบบ KLS OV-CCA เวอร์ชั่น EPID KHONKAEN INSTALL 3.9 Build 03.12.2557 15/12/2557
EPID KHONKAEN (Upgrade) โปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลซึ่งคัดกรองโดยแบบ KLS OV-CCA เวอร์ชั่น UPDATE TO EPIDKK 3.9 Build 01.12.2557 02/12/2557
DATA.RAR ตัวปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหากรณีอัพเดทเวอร์ชั่นแล้วเข้าใช้งานไม่ได้ Error XXXVOCC.dbf Does not Exist. 11/11/2557
KLS OV-CCA_18112557.pdf แบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยวาจา (ปรับปรุงล่าสุด 18/11/2557) 11/11/2557
EPID KHONKAEN โปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลซึ่งคัดกรองโดยแบบ KLS OV-CCA เวอร์ชั่น INSTALL 3.8 Build 23.10.2557 11/11/2557
EPID KHONKAEN (Upgrade) โปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลซึ่งคัดกรองโดยแบบ KLS OV-CCA เวอร์ชั่น UPDATE TO EPIDKK 3.8 Build 23.10.2557 11/11/2557


ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถ.บายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-815398